GOEDE school - Inspectierapport januari 2022


Er gaat veel goed op onze school. Al jaren streven we naar beter onderwijs in een veilige en fijne schoolomgeving en kijken structureel kritisch naar onze onderwijskwaliteit. Wij vinden namelijk dat onderwijs nooit goed genoeg kan zijn. En dat verdienen onze kinderen ook!

Het bestuur heeft de inspectie gevraagd een onderzoek naar Goed uit te voeren.
Het onderzoek naar de waardering Goed heeft de inspectie van het Onderwijs op 7 oktober 2021 uitgevoerd. 

Onze onderwijspraktijk is getoetst aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 po. 
Het onderzoek bestond uit het observeren van lessen, documentenanalyse en gesprekken met leerlingen, ouders, leraren, het zorgteam, de directie en het bestuur. 
Maar liefst acht van de elf standaarden die de onderwijsinspecteurs onderzocht hebben, hebben zij als Goed gewaardeerd. De inspectie is het met het bestuur eens dat An Noer een goede school is.
Dit is een waardering waaraan iedereen hard gewerkt heeft en die ons trots stemt. De school is een lerende organisatie en altijd in ontwikkeling. Wij blijven ons inzetten voor beter onderwijs. 

Via onderstaande link treft u het rapport naar het kwaliteitsonderzoek.

Inspectierapport waardering GOED An Noer 2022.pdf