Ouderraad

 

De ouderraad heeft een signalerende en uitvoerende functie, waarbij zij optreedt namens ouders en in nauwe samenwerking met het team en de directeur. Daarbij wordt het gezamenlijk belang van leerlingen, de ouders en de leden van het team gediend.

 

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

* De betrokkenheid van de ouders bij de school vergroten

* Het behartigen van de belangen van onze kinderen

* Het organiseren van excursies en verschillende activiteiten op school

* Zorgen voor een goede sfeer op de school

* Het innen, beheren en inzetten van de vrijwillige ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage

 

De ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage voor het organiseren van excursies en allerlei andere activiteiten, zoals het vieren van Eid-ul-Fitr, Eid-ul-Adha, ouderavonden en sport- en speldagen.

 

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 12,50 per kind.

 

De ouderraad wordt vertegenwoordigd door de volgende personen:

* Habiba el Amriti (voorzitter)

* Faisa Fennich (penningmeester)

* Hayat Maliki (secretaris)