Over ons

Geschiedenis

Basisschool An Noer is opgericht in 1989 en staat in Alphen aan den Rijn. De school is begonnen in een oud pand aan de Diamant-straat. In 1995 is de school wegens ruimtetekort en de slechte staat waarin het pand zich bevond, verhuisd naar het Marsdiep 1-3. In 2005 is het  gebouw aan het Marsdiep grondig gerenoveerd en is er een nieuw stuk bijgebouwd.
In de loop der jaren is het aantal leerlingen gegroeid van 70 naar ongeveer 300 dit schooljaar. De school was daarom tot het schooljaar 2016-2017 in twee gebouwen gehuisvest, het hoofdgebouw aan het Marsdiep en de dependance aan de Polluxstraat.
Met ingang van dit schooljaar start An Noer in het nieuwe gebouw aan de Polluxstraat 2.
De school is echter niet alleen gegroeid wat het aantal leerlingen betreft, maar ook de kwaliteit van het onderwijs is meegegroeid. Het vertrouwen van de ouders in de school is eveneens toegenomen en vertaalt zich in het aantal aanmeldingen.
 

De naam

De naam van onze school is: "Islamitische basisschool An Noer."  Deze naam is afgeleid van hoofdstuk 24 van de heilige Koran.
An Noer betekent letterlijk "Het licht".

Identiteit

De school geeft vorm aan de Islamitische identiteit door het geven van godsdienstlessen (Dien Islam) in alle groepen. Deze lessen worden in de Nederlandse taal gegeven door een vakleerkracht. Aan de hand van een nieuw ontwikkelde methode "Al Amaanah" wordt uitleg gegeven over Koran en Hadith en kennis overgedragen over Islam. Daarin is de leidraad vooral de ontwikkeling van goed gedrag  (achlaaq  الأخلاق ).
Daarnaast wordt er tijdens de lessen veel aandacht besteed aan de belangrijkste aanbiddingsvorm, namelijk het gebed. Leerlingen leren al op jonge leeftijd hoe ze het gebed dienen te verrichten.
Het geven van onderwijs gebeurt in een omgeving die voor de leerling en het personeel veilig is en ook als veilig wordt ervaren. Er wordt bij de leerlingen een sterke  identiteitsbeleving gestimuleerd. Verder leren de leerlingen de smeekbedes die zij in het dagelijks leven dienen op te zeggen. Deze smeekbedes zijn zowel tijd- als plaatsgebonden. Op deze manier leren we de leerlingen een bepaalde dagindeling aan. Dit zorgt voor structuur in het leven van jonge moslims.
Tijdens de godsdienstlessen wordt er stil gestaan bij actuele gebeurtenissen. Hoe dient een moslim in bepaalde situaties te handelen en welke bijdrage kan de Islamitische gemeenschap leveren aan het welzijn van de maatschappij? 
 
De leerlingen wordt zowel de theorie als het praktiseren van de islam en soenna bijgebracht.
 
Dit zie je in de school als volgt:
  • de dag te beginnen met de openings-soera  El  Fatiha en Ayat El Qursi en af te sluiten met  een dou'a;
  • godsdienstonderwijs in alle groepen;
  • het vieren van Eid ul Fitr   (عيد الفطر als afsluiting van de Ramadan en het Eid ul Adha(عيد الأضحى) , het offerfeest;
  • leerlingen vrijdagmiddag vrij  roosteren in plaats van woensdagmiddag vanwege het vrijdagmiddaggebed (salat al-dhoemoe'ah);
  • extra aandacht wordt besteed aan dagen als de Asjoera ( عشورا (, de herdenking van de tocht door de Rode Zee door de Profeet Moesa (a.s.), de Hidjra لهجرة)   ) de emigratie in 622 van Mekka naar Medina, de Ramadan (de vastenmaand), de Hadj-periode, waarin aandacht voor de pelgrimstocht en de Miraadj, de hemelreis van de Profeet Mohamed (v.z.m.h.);
  • het gezamenlijk uitvoeren van de wassing;
  • voor de Salaat)  , (الصلاة het gebed;
  • elkaar te stimuleren om als moslims op een goede en respectvolle wijze in de school en daarbuiten samen te leven;
  • vanaf groep 6 krijgen jongens en meisjes gescheiden gymnastiek.
 
Belangrijk is ook dat de kleding van de kinderen niet in strijd is met de identiteit van onze school. Zo moet kleding altijd schoon en netjes zijn. Vanzelfsprekend bedekt de kleding een groot deel van het lichaam.