godsdienst Themabrief: Aqieda

01-09-2023
Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh,

Beste ouders van An Noer, 

Hierbij themabrief van deze maand : Aqieda (zie de bijlage )

Veel leesplezier

Juf Yamina