An Noer info - 29

31-03-2023
- Gastlessen hijab door schrijfster Naima - groepen 4 t/m 8
- Lezing voor moeders - 14 april
- Iftar voor groep 8
- Theater-voorstelling groepen 3 en 4 in Castellum
- Vandaag lezing van meester Bilal - groepen 5 t/m 8
- Vrije dagen 7 en 10 april

      ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders van An Noer, 

Gastlessen hijab door schrijfster Naima - meisje met hijab 
Zoals u weet, staan we deze maand extra stil bij onze hijab.
De meisjes van de groepen 4 t/m 8 hebben op dinsdag een gastles gekregen van schrijfster Naima. 
Naast moeder op onze school heeft zij een aantal boeken geschreven, onder ander 'Meisje met hijab'. 

Tijdens de gastles heeft Naima stilgestaan bij belangrijke vragen in het leven van onze dochters o.a:
'Wat betekent de hijab nu precies? Waarom dragen we de hijab? Hoe kunnen we groeien in het dragen van de hijab?'
Ook speelden de meisjes een stellingenspel waarbij ze een mening vormden over een aantal stellingen.
Ook de rol van social media, zoals TikTok werd besproken.
Vooral in de groepen 7 en 8 maakten de vragen emotioneel wel wat los bij onze meisjes. 
Het is belangrijk dat onze meisjes de antwoorden op veel vragen weten zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste moslima's, in sha Allah. 

Op An Noer bieden wij onze leerlingen niet alleen een maatschappelijke, maar ook een religieuze oefenplaats voor veel vaardigheden. Laten we echter niet vergeten dat de eerste school van onze kinderen de moeder is. Het is daarom erg belangrijk dat wij ook onze kennis verbreden. Daarom nodigen we u graag uit voor een lezing op 14 april...

Uitnodiging lezing voor moeders - 14 april 
Kennis is licht! Ook wij, moeders, zijn religieus verplicht om op zoek te blijven gaan naar kennis. 
Kennis leert ons oa.vaardigheden ontwikkelen die bij kunnen dragen aan de opvoeding van onze kinderen. 
Op An Noer vinden we het belangrijk dat we ook onze moeders de gelegenheid bieden om kennis op te doen. 
We nodigen u daarom graag uit voor een bijzondere, Nederlandstalige lezing op vrijdag 14 april. De lezing vindt plaats in het Nederlands.

De lezing bestaat uit twee delen:
In het eerste deel staan we stil bij de laatste tien dagen van de Ramadan en hoe verder...
Dit deel wordt verzorgd door Oum Firdaws. Naast moeder van twee kinderen op An Noer is Oum Firdaws in het dagelijks leven kinderarts en volgt zij lessen bij Abou Ismail. 

In het tweede deel zal Naima Arramdani een lezing geven. Zij zal praktische handvatten bieden om onze dochters te begeleiden in de weg naar de hijab. Deze lezing sluit aan bij de gastlessen die zij deze week aan de meisjes heeft gegeven. 

De lezing start om 08:45 en we ronden (afhankelijk van de vragen) rond 11:00 uur af. Indien gewenst kunt u daarna in de teamkamer wachten totdat de school uitgaat. 

Wij hopen dat veel moeders gebruik zullen maken van deze gelegenheid om hun kennis te verbreden, in sha Allah. 

Iftar voor groep 8 
Volgens traditie vond vorige week vrijdag de Iftar voor de groepen 8 plaats. 
Het atrium werd speciaal voor de gelegenheid omgebouwd tot eetzaal met dank aan Seloua Sallami van Sel's Decor. Wat was het gezellig! Met speciale dank aan de ouders die zorg hebben gedragen voor de hapjes, het fruit en de zoetigheid. Na het gezamenlijk Maghreb-gebed hebben de kinderen gezellig samen kunnen ontvasten. Uit ervaring weten we dat onze leerlingen na hun basisschoolperiode nog met veel plezier terug kijken naar de Iftar. 

Wilt u een impressie van de Iftar? Zie hiervoor het Ramadan-fotoboek op Ouderportaal. 

Theater-voorstelling groepen 3 en 4 in Castellum 
Op dinsdag bezochten de groepen 3 en 4 het Castellum voor een theatervoorstelling over het Junglebook. 
Een bezoek aan het theater sluit aan bij de kerndoelen voor het burgerschapsonderwijs. De kinderen hebben hun ogen uitgekeken. Voor veel kinderen was dit hun eerste bezoek aan het theater. 
Het was even spannend of het wel door zou gaan: Gelukkig waren er toen nog ouders bereid om de kinderen te vervoeren. Hiervoor hartelijk dank! 

Vrije dagen
Op vrijdag 7 en maandag 10 april zijn onze leerlingen vrij in verbang met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. 

Lezing van meester Bilal - groepen 5 t/m 8 
Vandaag krijgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in het atrium een lezing van meester Bilal El Bernichi. Bilal is een bekend gezicht in vele moskeeën waar hij regelmatig gevraagd wordt om lezingen te geven. Vraag vanmiddag eens aan uw kind wat hij/zij van de lezing heeft geleerd. 

Fi amanillah, 

Namens het team van An Noer