An Noer info 21

27-01-2023
- Vragenlijst voor ouders
- Waterputten Ramadan-actie 2022
- Nieuws van de ouderraad
- Nationale Voorleesdagen
   ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders, 


Vragenlijst voor ouders
We hebben u vorige week gevraagd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is tot nu toe door maar liefst 40 ouders ingevuld. Voor een goede verwerking van de resultaten dient meer dan de helft van onze ouders de vragenlijst in te vullen. Op dit moment staat groep 7 aan kop! Voor 7A en 7B hebben de meeste ouders de lijst al ingevuld.
Heeft u dit ook al gedaan? Daarvoor hartelijk dank.
Heeft u hier nog geen tijd voor gehad? De lijst staat nog open tot 6 februari.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Waterputten Ramadan-actie 2022
Onze ouders hebben vorig schooljaar masaal gereageerd op de Ramadan-inzamelingsactie. 
Door de vrijgevigheid hebben we maar liefst 7709,38 euro opgehaald. 
Het bedrag is vorig jaar overgemaakt naar IHH zodat er waterputten in verschillende landen gebouwd konden worden. 
Te weten in de volgende landen:

- Somalië: 2600,-
- Afghanistan: 1350,-
- Tanzania: 1250,-
- Kameroen: 1250,-
- Indonesië: 1050,-
- Pakistan: 450,-
Totaal: 7950,-

We hebben afgelopen twee weken het bericht ontvangen dat er al een aantal waterputten gebouwd zijn. Allahouma bariek!  
In Somalië, Tanzania en Indonesië zijn de waterputten al klaar. Voor een impressie van de waterputten en de kinderen die er gebruik van maken, verwijs ik u graag door naar het fotoalbum. Hier kunt u de foto's vinden. 

We kregen helaas ook het bericht dat de bouw van de waterput in Afghanistan vertraagd is. Door de regimewisseling in 2021 dient er voor elk project toestemming te worden gevraagd aan de lokale gemachtigden. Hierdoor is het proces vertraagd. We hebben echter aangegeven dat we desondanks toch graag de waterput in Afganistan willen laten realiseren. We houden u uiteraard op de hoogte bij nieuwe berichten.

Moge Allah swt. elke cent sadaqa van de weldoeners accepteren en mee laten tellen op de weegschaal op De Dag des Oordeels. Amien!

Nieuws van de ouderraad
Vrijdag 20 januari heeft de ouderraad een lezing georganiseerd voor de moeders ter afsluiting van het thema De Profeten. Onder begeleiding van Ustadah Naima hebben we een leerzame en interactieve bijeenkomst gehad. We willen de moeders echt aanraden om aan te sluiten bij deze lezingen omdat wij als ouders hiervan met en van elkaar kunnen leren. Wij delen graag ook de belangrijkste (leer)punten van de afgelopen lezing:
  • Wij willen dat de kinderen leren, maar het begint bij de ouders. Wij moeten met het thema meegroeien en tijdens de themaweken bezig zijn met hetzelfde onderwerp om je kind te kunnen ondersteunen.
  • De verhalen van de profeten zijn praktische vertalingen naar ons leven; voor alles wat er in het leven/ samenleving gebeurt is wel een voorbeeld te trekken naar één van de profeten.
  • Pas het niveau en uitleg van de verhalen aan op de leeftijd en ontwikkeling van je kind. Niet elk verhaal is bijvoorbeeld al geschikt voor de kleutergroepen.
  • Tot slot kregen we een paar boekentips die we ook graag met jullie delen:
    • Handboek van de islam; Lufti Senturk (vertaling Ahmed Bulut).
    • De Koran, uitleg voor kinderen (deel 1,2,en 3); Abdulwahid van Bommel. Deze boeken geven goede handvatten aan ouders om uitleg aan je kinderen te geven. Het zijn dus geen kinderboeken.
Wij kijken uit naar een volgende lezing. Moge Allah (swt) ons wijsheid schenken, Ameen.

Ouderraad An Noer

De Nationale Voorleesdagen - bericht van de leescommissie
De Nationale Voorleesdagen zijn woensdag begonnen! Voorlezen is leuk en draagt bij aan een  betere taal- en leesvaardigheid van kinderen. Van 25 januari tot 4 februari zijn er activiteiten op school om het lezen nog meer onder de aandacht te brengen en kinderen enthousiast te maken voor het lezen. 

Lezen is niet alleen het leukste dat er is! Het is ook belangrijk, want het prikkelt de fantasie, ontwikkelt taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier. En nog belangrijker, van voorlezen worden kleine luisteraars grote lezers. Natuurlijk zijn we ons daar op de An Noer heel goed van bewust en pakken we jaarlijks de Voorleesdagen groots aan. 

We zijn gestart op woensdag in alle groepen met een supergezellig ontbijt waarbij de juf een boek voorlas terwijl de kinderen genoten van een lekker ontbijtje. Formeel is het ontbijt alleen voor de groepen 1 t/m 4 bedoeld, maar dat past natuurlijk niet om maar met de helft van de school lekker, gezellig en gezond te ontbijten. Daarom was er ontbijt voor de hele school! 
Diezelfde dag kwam er ook een verhalenverteller voor de groepen 1 t/m 4 op bezoek. Deze energieke man vertelde een prachtig verhaal over een nijlpaard en de bavianen onder begeleiding van trommels. Het was een interactieve voorstelling want de kinderen moesten, stampen, duwen, zwemmen en rollen. De kinderen hebben enorme pret gehad want ook zij hadden natuurlijk een belangrijke rol in het verhaal. 

Op donderdag kwam schrijfster Petra van der Pijl voor de groepen 5 t/m 8  een stukje uit haar boek voorlezen. De kinderen kregen ook  de gelegenheid om haar vragen te stellen. Haar boek wordt al een tijdje in alle bovenbouwgroepen voorgelezen: Kinderen van Adam, verhalen uit de Koran. Hoe bijzonder is het dat we de schrijfster nu zelf op school mochten verwelkomen. 

We hebben ook juf Sanaa weten in te zetten. Zij mocht in alle kleutergroepen voorlezen aan de kleuters. Sommigen weten het niet maar juf Sanaa is jaren kleuterjuf geweest. En dus beheerst zij de voorleesskills als geen ander. Althans daar gaan we van uit, we weten natuurlijk niet wat voor schade haar nieuwe functie heeft aangericht. Maar over het algemeen geldt; eens een juf altijd een juf. Dus dat voorlezen moet wel goed komen. Voor degene die zich afvraagt wie het roer overneemt als juf Sanaa druk bezig is….dat doet meester Ossama wel! Volgens de kleuters is meester Ossama de baas op school dus ook dat komt vast wel goed. 

Ten slotte is er op 31 januari voor de groepen 1 t/m 4 een voorstelling van het jeugdtheater over het boek van het jaar. Maar daar houdt het niet op, want ook in de klas vinden nog meer leuke uitdagende, inspirerende activiteiten plaats. Daar kan uw kind u vast meer over vertellen. 

Rest mij alleen nog te zeggen: Lezen moet niet aan kinderen worden gepresenteerd als een karwei, een plicht. Het moet als een geschenk worden aangeboden. Dat proberen wij hier op school te doen en u hopelijk thuis ook!

Vriendelijke groet,
'Fi amanillah'

Namens de Leescommissie (juf Samira, juf Esra en juf Hawa) 

Zohra Moumi 
Leerkracht groep 4B