An Noer info 20

20-01-2023
- Start middenafname CITO
- School op Seef-verkeerslessen
- Juf Ingrid weer op school
- Herinnering! Vandaag lezing voor moeders
- Vragenlijst voor ouders
~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders, 


Start middenafname CITO
Op maandag 23 januari starten de CITO-middentoetsen in de groepen 3 t/m 8. De toetsperiode duurt ongeveer twee weken, maar verschilt echter per leerjaar. In de groepen 3 krijgen de kinderen immers minder toetsen dan in groep 8. 

Hoe kunt u uw kind extra ondersteunen in deze periode?
Dit is overigens ook los van de Cito's geen overbodige luxe ;)

- Spreek vertrouwen uit naar uw kind. Vertel uw kind dat hij het kan en dat u trots op hem bent. Neem de tijd om te luisteren als uw kind vertelt hoe de toetsen gegaan zijn. Van aandacht groeit uw kind en wordt het positief zelfbeeld versterkt. 
- Laat uw kind voldoende slapen door uw kind op tijd in bed te stoppen. Een uitgerust kind kan zich beter concentreren. 
- Een goed ontbijt met vezels en zonder suiker draagt bij aan de energie en de concentratie.
- Laat uw kind elke dag na schooltijd sporten en/of buiten spelen. Beweging zorgt ervoor dat uw kind zowel lichamelijk als geestelijk kan ontspannen en uitgerust aan de volgende dag kan beginnen.

School op Seef-verkeerslessen
Afgelopen week hebben de School op Seef-leesen plaatsgevonden. We waarderen het enorm dat zoveel ouders hebben geholpen ondanks het koude weer. Bijna alle kinderen hadden hun eigen fiets mee. Het valt ons op dat kinderen die ook  met hun ouders of alleen regelmatig fietsen motorisch beter ontwikkeld zijn en weerbaarder lijken in het verkeer. Ook kennen zij al meer verkeersregels. 
Dit schooljaar vinden er nog vaker praktische verkeerslessen plaats. Houd u dan rekening met het volgende:

- Zit uw kind in groep 2 of hoger? Dan verwachten we dat uw kind kan fietsen. Voor de volgende periode verwachten we dat alle kinderen (ook op een leenfiets) goed kunnen fietsen. Dus nog even flink oefenen.
- Kan uw kind om een bepaalde (fysieke) reden niet leren fietsen? Geef dit dan door aan de leerkracht zodat we uw kind passend aanbod kunnen bieden tijdens de praktijklessen. 
- Geef uw kind een fiets mee waar u kind op past. Een te grote of te kleine fiets waar uw kind niet op kan fietsen, is voor uw kind erg vervelend en kan ongelukken veroorzaken. 

Juf Ingrid weer op school
Met juf Ingrid gaat het steeds een beetje beter. Ze is deze week weer op school met werkzaamheden gestart. Ze ondersteunt juf Fatima en juf Busra in groep 1/2B. We hopen dat juf Ingrid snel weer helemaal opgeknapt is en weer kwiek rond kan lopen. Veel beterschap, juf Ingrid!

Herinnering! Vandaag lezing voor moeders
Ustadah Naima zal aansluitend op het thema 'Profeten'op vrijdag 20 januari een lezing geven voor de moeders.
De lezing wordt volledig in het Nederlands verzorgd.
De lezing begint om 8.45 uur en eindigt om 10.30 uur en zal plaatsvinden in de gebedsruimte.
Wij heten alle moeders van harte welkom!

Vragenlijst voor ouders
Alle ouders hebben afgelopen week inloggegevens ontvangen om de vragenlijst over de school in te vullen. 
We willen u vragen om de vragenlijst uiterlijk maandag 6 februari in te vullen.

- Kies één van uw kinderen uit om de vragen te beantwoorden. Het liefst een kind dat nog bij ons op school zit. 
- De antwoorden in de vragenlijsten worden anoniem verwerkt.
- Wilt u nog iets delen, dan kunt u aan het eind van de vragenlijst in het tekstvak typen. De directie kan uw reacties lezen. 
- Problemen met inloggen of andere vragen over de lijst? U kunt uw vraag mailen naar sanaa@annoer.nl

We danken uw vast hartelijk voor uw deelname!

Met vriendelijke groet, 
Fi-amanillah 

Namens het team van An Noer