An Noer info 6

23-09-2022
- Juf Nafissa is moeder geworden!
- Nieuwe PABO-stagiares
- Aanvraag tweede Islamitische basisschool
- Kennismakingsgesprekken
- Beleid bij code rood
- Herfstweer in aantocht
     ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders/ verzorgers, 

Juf Nafissa is moeder geworden!
Juf Nafissa is begin september bevallen van een gezond zoontje. 
Haar zoontje heeft de naam Soulayman gekregen, Allahouma bariek!
Zowel juf Nafissa als Soulayman maken het goed. Alhamdoulilah. 
We wensen juf Nafissa en haar gezin met de wil van Allah soubhannahoe wata'ala veel geluk, voorspoed en gezondheid toe. 
We hopen juf Nafissa in februari, in sha Allah, weer op school te mogen begroeten. 

Nieuwe PABO-stagiaires 
Afgelopen maandag zijn er twee nieuwe stagiaires bij ons op school gestart.
Dit zijn 3e jaars PABO-stagiaires van de Hogeschool Leiden.
Aangezien zij 3e jaars studentes zijn, zullen zij onder begeleiding van de leerkracht, lessen geven. 
Uw kind zal daar thuis ongetwijfeld iets over vertellen. 
De dames lopen t/m februari 2023 stage.
Op dit moment lopen de volgende 3e jaars PABO-stagiaires stage:

- Groep 5B: juf Danique (ma, di)
- Groep 6: juf Alaa (wo, do, vr)
- Groep 7A: juf Meryam (ma, di)
- Groep 8A: juf Melissa (ma, di)

Gezien ons goede onderwijs is er vanuit de Hogeschool Leiden veel vraag naar stageplekken voor studentes. 
We zijn uiteraard bereid om op deze manier bij te dragen aan de toekomst van ons onderwijs. 

Aanvraag tweede Islamitische basisschool 
Zoals u van ons gewend bent, steunen we initiatieven van ouders en (oud-)leerlingen om onze Islamitische gemeenschap te versterken en rolmodellen voor onze kinderen te stimuleren.
Hierbij maken we altijd bewuste keuzes zodat de goede reputatie van Islamitisch onderwijs hoog wordt gehouden.

  Vorige week zijn onze ouders door initiatiefnemers van een mogelijk tweede Islamitische basisschool op ons schoolplein benaderd.
De school was hier helaas niet van op de hoogte.
Ouders waren hier niet van gediend, vonden het vervelend en hebben de school hier vragen over gesteld. Dit is begrijpelijk. 

We delen de mening van ouders dat het niet passend is om pogingen te ondernemen om op een broederschool te kannibaliseren, m.a.w. kinderen proberen te werven. Immers, wij streven al jaren naar goed Islamitisch onderwijs voor onze kinderen. 
Goed Islamitisch onderwijs organiseren is gebaseerd op een missie, een grote verantwoordelijke en geen eenvoudige taak.

Wij denken in mogelijkheden; we geloven in groei en ontwikkeling.
We vinden het daarom erg jammer dat we niet op de hoogte zijn gebracht van het initiatief voor een mogelijk nieuwe school, zodat we een potentiële samenwerking hadden kunnen bespreken.
Immers, onderwijs maak je samen en samen staan we sterk. Echter is voor An Noer alleen het beste onderwijs goed genoeg. 
Moge Allah soubhannahoe wata'ala ons leiden op Zijn weg. Amien!

Kennismakingsgesprekken
Afgelopen week hebben we de meeste ouders op school mogen ontvangen voor een kennismakingsgesprek.
Ook veel leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 waren hierbij. Voor veel kinderen was dat toch wel een beetje spannend:
samen met de juf en de ouders aan tafel!

We zijn in ieder geval erg blij met zo'n grote groep betrokken ouders die met de leerkrachten afstemmen wat passend is voor ons kind. 
We kunnen ons ook voorstellen dat u misschien meer tijd nodig heeft voor een gesprek omdat u nog vragen heeft of iets wil delen.
Wacht dan aub. niet te lang met het maken van een afspraak! 
Dit doet u door een bericht te sturen via het ouderportaal, na 15.15 uur te bellen naar de school of één van de intern begeleiders aan te spreken.

Beleid bij code rood
Geeft het KNMI code rood af voor de nacht en/of de volgende dag?
Dan bekijken wij ’s avonds of ‘s morgens (afhankelijk van de situatie) in hoeverre wij wel of geen onderwijs kunnen aanbieden.
Als besloten wordt de school te sluiten, plaatsen wij zo spoedig mogelijk een bericht op onze website.
Daarnaast sturen wij de ouders/verzorgers een bericht via het ouderportaal.
Indien er een internetstoring is, proberen wij u telefonisch te bereiken.
Ons streven is om alle betrokkenen voor 7.30 uur te informeren.
Ontstaat er gedurende de dag een weeralarm (code rood)?
Ook dan informeren wij ouders en verzorgers via het ouderportaal en de website over de ontstane situatie.

Herfstweer in aantocht!
Ondanks het beginnende herfstweer lopen nog een aantal stoere jongens in de bovenbouw nog in  korte broek en t-shirt rond. 
Nu zijn onze bovenbouwers natuurlijk echte bikkels en kunnen ze wel tegen een stootje,
maar dat betekent dan ook dat je in een zomer-outfit in de pauzes naar buiten gaat. 
Om te voorkomen dat onze jongens op een kluitje staan te rillen, willen we u vragen toch een jas mee te geven. 
Thuisblijven omdat je verkouden bent of kou heb gevat, is toch zonde van de lestijd!

We wensen iedereen een fijn weekend!
'Fi amanillah'

Team An Noer