An Noer info 8

07-10-2022
- Kinderboekenweek 2022
- Brief van de jongesn van groep 7B
- Beleid keuze leesboeken
- Nieuws van de ouderraad
~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders/ verzorgers, 

Kinderboekenweek 2022
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek (KBW) gestart. 
Wij gebruiken de KBW om het lezen nog meer te stimuleren zodat we de taalontwikkeling van onze kinderen uit kunnen breiden. 
Bijna alle kinderen kwamen met een groen kledingstuk naar school en ook de juffen hebben zich van hun groenste kant laten zien.
De KBW is gestart met het voorlezen van het boek Egalus (groepen 1 t/m 5) of een ander KBW-boek (groepen 6 t/m 8)
Alle juffen mochten in een andere groep voorlezen: zo stond juf Latifa voor groep 7A en juf Saskia voor groep 3A.
Na het voorlezen werden de nieuwe boeken in de groepen gepresenteerd en werd het gedicht 'Wat een bloem vertellen wil' voorgedragen. 

Op donderdag werden de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 uitgenodigd voor de voorstelling 'GI-GA-GROEN'. 
In deze voorstelling maakten de kinderen kennis met het tropisch regenwoud: de Amazone.
Op speelse manier werd er informatie gegeven over de dieren, de natuur en het klimaat daar.
Jan de bosjesman bood veel woorden aan, zoals o.a: verdamping, uitsterving, duurzaamheid, zuinig, natuur, milieuvervuiling, oceaan en hardhout.
Zo hebben de kinderen o.a. geleerd dat sommige dieren met uitsterven worden bedreigd en dat het in het regenwoud elke dag regent. 

Op maandag bezoekt Marloes Morshuis (schrijfster van het boek Borealis) onze groepen 6, 7 en 8. 
Daarnaast wordt er heel veel gelezen en vinden er buitenlessen plaats. We hebben er veel zin in!

Brief van de jongens van groep 7B
Op woensdag ontving ik een bijzondere brief: deze was afkomstig van de jongens van groep 7B.
Nu krijg ik dagelijks brieven, maar om eerlijk te zijn, zijn dit niet altijd de leukste brieven.
Vaak moet er een factuur betaald worden, wordt er gevraagd om deelname aan een onderzoek of is het een ander verzoek dat (veel) werk oplevert.

Maar deze brief was wél bijzonder...
De jongens hadden een speciaal verzoek: ze vroegen namelijk om een aantal boeken die (nog) niet in de bibliotheek stonden. 

Ja, u leest het goed! Ze vroegen dus niet om een langere pauze, een extra voetbalkooi of zwembad op het dak!
Nee, de jongens wilden boeken! 
U kunt zich wel voorstellen wat ik de volgende ochtend voor dag en dauw heb gedaan: de boeken natuurlijk meteen bij de boekhandel gehaald. 
Want jongens die willen lezen, dienen onmiddelijk bediend te worden!
We zijn er maar meteen vanuit gegaan dat de jongens van groep 7A en de kinderen van groep 6 de titels ook wel aantrekkelijk zullen vinden.
Dus ook deze groepen hebben nieuwe boeken gekregen. 

En ook de meisjes hebben inmiddels van zich laten horen: ze schreven geen brief, maar mailden een 'bestellijst'. 
We proberen onze kinderen op allerlei manieren te stimuleren om meer te lezen. 
We hopen dat dat hun taal- en leesontwikkeling nog meer zal versterken. 

Beleid keuze leesboeken
Jaarlijks lopen wij de collectie van onze bibliotheek door:
De oude boeken krijgen een plekje in het Kinderzwerfboekstation en worden vervangen.
We vullen de collectie aan met nieuwe titels en series. 
We proberen hierbij bewuste keuzes te maken die niet indruisen tegen onze Islamitische identiteit. 
Zowel juf Yamina als ik lezen veel jeugdboeken eerst zelf of zoeken informatie op voordat we het boek bestellen. 
Zo kijken we kritisch naar boeken die o.a. tovenarij, verliefdheid, genderidentiteit en andersoortige diversiteit promoten. 
Het is echter nooit helemaal te voorkomen dat er in een boek een woord voorkomt waar kinderen vragen over stellen. 
We leren de kinderen dat ze het boek dan bij mij in kunnen leveren. 
Mocht uw kind (groepen 6, 7 en 8) thuis een boek lezen waar hij/ zij vragen over stelt? 
Grijp de mogelijkheid om bepaalde zaken bespreekbaar te maken of vraag juf Yamina hierbij om hulp.

Nieuws van de ouderraad
Eten brengt mensen samen!
Dat hebben we afgelopen vrijdagochtend tijdens het ontbijt kunnen ervaren.
Nieuwe moeders en hulpmoeders kwamen bij elkaar en onder het genot van Marokkaanse thee en nasheed hebben de moeders met elkaar kunnen kennismaken en bij kunnen kletsen. 

 
De behoefte voor initiatieven als deze is er! Vooral na het coronatijdperk.
En daarom zullen we dit schooljaar in sha Allaah wat vaker activiteiten organiseren. Voel je vooral vrij én welkom om deel te nemen! 
Een speciale dank gaat uit naar Nadia (contactouder groep 7B) die als kartrekker het ontbijt heeft georganiseerd én naar Aisha (contactouder groep 8A) en haar geweldige bakkunsten. Moge Allaah jullie hier rijkelijk voor belonen. Amien!

Met vriendelijke groet, 
Fi amanillah, 

Namens het team van An Noer