An Noer info 2

03-09-2021
- Hoera! Wij gaan weer naar school!
- Traject 'Gezonde school'
- Naschoolse sportactiviteit jongens groepen 6 t/m 8
- Naschoolse sportactiviteit meisjes door meester Ali
- Absenties via het Ouderportaal
- Kennismakingsgesprekken
- Studiedag 'formatief evalueren' teams An Noer en Al Qalam
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Hoera! De school is weer begonnen! Na een welverdiende zomervakantie stonden we afgelopen maandag weer te trappelen om op school te starten. De leerlingen werden de eerste schooldag op het plein opgevangen door de leerkrachten. Wat hebben we veel vrolijke gezichten gezien. Iedereen had er weer veel zin in. 
We kijken uit naar een plezierig, opbrengstgericht en gezond schooljaar.
Laten we er met elkaar weer iets moois van maken. 

Traject 'Gezonde school'
Veel van onze leerlingen kampen met overgewicht. Het percentage ligt boven het gemeentelijke gemiddelde. 
In de bijlage treft u een bijlage met een overzicht van de percentages. 
Kinderen met overgewicht zitten (soms) minder lekker in hun vel, bewegen minder soepel en zijn sneller moe. Ook kan hun weerstand minder sterk zijn. Dit vinden wij een grote zorg.

In samenwerking met de GGD starten we daarom dit jaar met het traject 'Gezonde school'.
Het team heeft op 24 augustus een presentatie over dit traject gevolgd. 
De werkgroep zal in overleg met ouders, leerlingen en teamleden een beleid voor gezond eten en beweging opstellen. We hebben al veel schoolafspraken over gezond eten. We zetten ze graag nog een keer voor u op een rij.

- In de kleine pauze eten de kinderen groente of fruit.
- In de grote pauze eten de kinderen boterhammen. Het liefst met gezond beleg.
- Kinderen drinken zoveel mogelijk water. Geef uw kind een hervulbare fles water mee.
- Liever geen pakjes met onnodige suikers en kleurstoffen. 
- Chocolade, koekjes, snoepjes, chips zijn in de pauzes niet toegestaan. 

Ieder kind verdient het om in een gezond lichaam te leven. En daar gaan we samen met u aan werken!

Naschoolse sportactiviteit jongens groepen 6 t/m 8 
Met ingang van donderdag 9 september worden er na schooltijd sportactiviteiten in onze gymzaal georganiseerd:
- De sportlessen vinden iedere donderdag van 15:15 t/m 17:00 in de gymzaal plaats.
- De lessen worden verzorgd door meester Ali Baddaou, jongerenwerker bij Participe.
- De lessen zijn bedoeld voor de jongens van de groepen 6 t/m 8.
- De jongens sporten in gymkleding en kleden zich in de kleedkamers om. 
- De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen van onze school.
- Ouders halen hun kinderen om 17:00 uur bij de deur van de gymzaal op of maken afspraken over het naar huis gaan.
- Opgeven kan via de intekenlijst van het Ouderportaal. Doe dit voor maandag 6 september. Vol is vol.

Meester Ali stelt zich graag aan u voor via het filmpje in onderstaande link:

https://youtu.be/2ZLhrR89d-Y

Naschoolse sportactiviteit voor meisjes door meester Ali
Afgelopen woensdag heeft meester Ali heeft zich in de groepen 6 t/m 8 voorgesteld en uitgelegd wat de jongens tijdens de sportlessen gaan doen. Een aantal meisjes heeft toen aangegeven ook interesse te hebben in de extra sportlessen.
Wij willen graag weten of er interesse is voor de lessen die door meester Ali gegeven worden. 
De lessen zijn dan alleen bedoeld voor de meisjes en vinden ook na schooltijd plaats.
Bij voldoende aanmeldingen zullen we ook voor de meisjes een vaste dag in de week reserveren.
Ook via Ouderportaal geeft u door of uw interesse heeft in deze activiteit voor uw dochter.

Absenties via het Ouderportaal
Is uw kind ziek of afwezig? Geef dit dan door via het Ouderportaal. De leerkracht leest de berichten iedere ochtend voor 08.10 uur. Zorg er daarom voor dat de melding voor 08.00 uur geplaatst wordt.

Kennismakingsgesprekken
Zoals u van ons gewend bent, willen de leerkrachten graag kennis maken met de ouders van de leerlingen.
Via de gesprekkenplanner (ouderportaal) ontvangt u een uitnodiging om een gesprek in te plannen. 
De kennismakingsgesprekken starten in de week van 20 september en vinden op school plaats.
Volgende week ontvangt uw kind een kennismakingsformulier.
We willen u vragen om dit formulier in te vullen en binnen twee dagen aan uw kind mee te geven naar school. Dit formulier gebruikt de leerkracht om het gesprek voor te bereiden.
Heeft u corona-gerelateerde klachten? Geef dit dan tijdig door. Dan maakt de leerkracht een nieuwe afspraak met u.

Studiedag 'formatief evalueren' teams An Noer en Al Qalam
Afgelopen donderdag hebben we een primeur bereikt. De teams van An Noer en Al Qalam hebben samen een studiedag over formatief evalueren gevolgd. Maar liefst 65 leerkrachten waren van de partij.
Het traject is een actiepunt uit ons NPO-plan.
Door formatief te evalueren richten we ons onderwijs meer op het proces en de ontwikkeling van het leren.
Kinderen worden meer eigenaar over hun eigen leerproces en zijn meer leergericht (i.p.v. prestatiegericht).
De studiedag is verzorgd door Marije Heijdenrijk. Marije heeft ons team ook getraind voor de coöperatieve leerstrategieën. De komende twee studiedagen (26 oktober en 13 december) wordt de training voor beide teams gecontinueerd.

Fijn weekend gewenst!

Namens het team van An Noer