Nieuwsbrief 21 - 8 februari 2019

08-02-2019
- Rapportgesprekken - groepen 1 t/m 7
- Gesprek met juf Peggy of juf Michelle, remedial teachers
- BOUW!
- Les van leesconsulente Marion
- Staking 15 maart
Asalam alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

Bijgaand de nieuwsbrief van deze week. Veel leesplezier.

Rapportgesprekken - groepen 1 t/m 7
Heeft u al ingetekend voor het rapportgesprek van uw kind?
Doe dit dan snel via de gesprekkenplanner in het Ouderportaal.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 13 en donderdag 14 februari.
Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent?
Dan lopen de gesprekken niet uit.
Juf Yamina is ook op woensdag 13 februari aanwezig voor al uw vragen over de godsdienstlessen.
Zij is te vinden in de RT-kamer op de begane grond. Dat is het kantoor naast het kantoor van juf Sanaa.

Gesprek met juf Peggy of juf Michelle, remedial teachers
Krijgt uw kind extra ondersteuning van juf Peggy of juf Michelle?
En wilt u weten hoe dat de afgelopen periode is verlopen?
Op donderdag 14 februari kunt u bij de juffen in de RT-kamer naar binnen lopen.
Zij zijn vanaf 16.00 uur aanwezig voor een gesprek.
U hoeft hier niet voor in te tekenen. Het kan zijn dat u even zult moeten wachten totdat u aan de beurt bent.

BOUW!
Sommige leerlingen ervaren problemen bij het leren lezen in groep 3.
Vaak signaleren we deze zorgen al in groep 2.
De leerlingen beheersen dan weinig klanken en hebben weinig interesse in klanken.
Daarom gaan we starten met het computerprogramma BOUW!
BOUW! ondersteunt leerlingen bij het (leren) lezen en is geschikt voor de leerlingen van de groepen 2 t/m 4.
We starten hier al mee in groep 2. Zo kunnen er in een vroeg stadium eventuele leesproblemen gesignaleerd worden.
De leerlingen zullen minimaal twee keer per week met dit programma op school werken.
Dit doen zij samen met een tutor. Dat kan een leerling uit de bovenbouw zijn of de onderwijsassistente.
Komt uw kind in aanmerking voor BOUW! ?
Dan zal uw kind ook thuis minimaal twee keer per week een kwartier oefenen.
Alleen dan is het programma effectief.
Als uw kind met BOUW! gaat werken, ontvangt u hier volgende week een brief met inloggegevens voor.
Wilt u meer weten over BOUW! Zie daarvoor de volgende link: https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw

Les van leesconsulente Marion
Op 5 februari kregen de onderbouwgroepen bezoek van onze leesconsulente Marion.
De kleuters werden getrakteerd op verhalen uit verschillende prentenboeken.
De verhalen kwamen tot leven  door de vertelkast met prentenplaten die Marion hierbij gebruikte.
Dit zorgde voor  veel betrokkenheid en enthousiasme bij de leerlingen van de onderbouw.

 
Wij kunnen het belang van voorlezen niet vaak genoeg benadrukken.
Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, zijn later gemotiveerd om zelf te leren lezen.
Ze blijken bovendien taalvaardiger te zijn, teksten beter te begrijpen en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen.
Leest u uw kind(eren) vanavond een verhaal voor?


Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart vindt er een grote landelijke onderwijsstaking plaats.
Het team van An Noer heeft nog niet besloten of zij zullen deelnemen aan deze staking.
In de nieuwsbrief van volgende week zullen wij u laten weten of de school geopend of gesloten is op 15 maart.

We wensen u een fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van An Noer.