Nieuwsbrief 19 - 25 januari 2019

25-01-2019
- Hoera voor juf Lisa!
- Invalleerkracht Marie-José en andere invaljuffen
- De Kinderpleinwacht
- Toetsen en rapporten
- Studiedag woensdag 30 januari
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/verzorgers, 

Daar is de nieuwsbrief weer!
Iedere vrijdag staat de nieuwsbrief om klokslag 07.00 uur op uw telefoon en op de website.
Wij wensen u veel leesplezier! 

Hoera voor juf Lisa!
Heeft u het al gehoord? Of misschien is het al een beetje te zien...
Juf Lisa is zwanger van haar eerste kind! Hoera!
Dat is nog eens goed nieuws.
Juf Lisa heeft gelukkig niet veel last van zwangerschapskwaaltjes.
Ze komt iedere ochtend vrolijk de school  binnen wandelen en staat klaar voor de leerlingen van groep 3B.
Wij wensen juf Lisa een voorspoedige zwangerschap toe.


Invalleerkracht Marie-José en andere invaljuffen
Wij hebben een vaste invalleerkracht. Dat is juf Marie-José.
Zij kan invallen als de leerkracht afwezig is. Gelukkig komt dat op An Noer niet vaak voor.
Juf Marie-José heeft op onze zusterschool Al Qalam gewerkt maar werkt toch liever dichter bij huis. 
Zij woont zelf namelijk in Alphen aan den Rijn. 
Op woensdag kan ze nooit invallen want dan geeft ze al Nederlandse les aan volwassenen.
De komende week is juf Marie-José (bijna) de hele week aanwezig. 
Zij valt per groep een dagdeel in zodat de leerkracht de ontwikkeling van ieder kind in kaart kan brengen. 
Gelukkig willen ook juf Songül, juf Milfed, juf Fatima en juf Ayse (zelfs op hun vrije dagen) voor een groep invallen als dat nodig is. En ook voor de groepen 1/2 kunnen we rekenen op de hulp van juf Hawa en juf Lynn. 
We zijn maar wat trots op zulke flexibele collega's. Dank jullie wel, dames!

De Kinderpleinwacht. 
An Noer vindt het belangrijk dat de leerlingen samen leren te werken en te spelen.
Ook het oplossen van (kleine) problemen is een belangrijke vaardigheid die onze leerlingen op school leren.
Op het plein komt het voor dat een leerling samen wil spelen of een probleem op moet lossen.
De leerkracht staat er altijd bij om de leerling daarbij te ondersteunen en te begeleiden.
Sommige leerlingen kunnen dit al heel goed zelfstandig en andere hebben daar een steuntje in de rug bij nodig.
Om leerlingen de ruimte te geven deze belangrijke vaardigheden te oefenen, is de kinderpleinwacht bedacht.
De kinderpleinwacht houdt, onder begeleiding van de leerkracht, op het plein 'pleinwacht'. 
Zij helpen leerlingen een probleempje op te lossen door gebruik te maken van het KIVA-oplossingswiel.
Of zij helpen leerlingen die niet zo goed weten welk spel zij moeten spelen.
En mag  een leerling niet meedoen? De kinderpleinwacht kan daar iets van zeggen.
De kinderpleinwacht hoeft natuurlijk niet alleen maar 'toezicht' te houden.
Zij spelen gewoon mee in hun felgele KIVA-hes.
Het project is na de wintervakantie gestart. Voor de vakantie konden de leerlingen zie aanmelden bij hun juf.
Dat hebben veel leerlingen gedaan. 
De kinderpleinwachten 'lopen' een aantal weken pleinwacht. Daarna komen er weer andere leerlingen aan de beurt. 
De KIVA-commissie evalueert het project na een aantal maanden met het team.

Toetsen en rapporten
De afgelopen twee weken hebben de leerlingen de Cito-toetsen van januari gemaakt.
Is uw kind ziek geweest? Dan haalt uw kind de toets(en) volgende week in. 
De leerkracht kijkt de toetsen na en voert de resultaten in.
Zij analyseert de ontwikkeling van iedere leerling. Hoe heeft de leerling zich de afgelopen periode ontwikkeld?
Welke aanpak werkt en wat heeft deze leerling nog nodig?
Op basis van de analyses uit de Cito-resultaten en de methode-gebonden toetsen stelt de leerkracht een nieuw plan op voor de nieuwe periode. Daarnaast schrijft de leerkracht ook het eerste rapport.
Krijgt uw kind extra ondersteuning van juf Peggy of juf Michelle? Zij analyseren ook of de extra ondersteuning het gewenste resultaat heeft opgeleverd. 
Tijdens het rapportgesprek op 13 of 14 februari vertelt de leerkracht u hoe uw kind zich de afgelopen periode heeft ontwikkeld. Ook zal de leerkracht aangeven of uw kind nog (extra) ondersteuning nodig heeft. 
Samen zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling voor uw kind!

Studiedag woensdag 30 januari
Op woensdag 30 januari is de school voor leerlingen gesloten in verband met een studiedag.
De leerlingen zijn dus vrij. We zien iedereen graag weer op donderdag 31 januari.

De week zit erop!
We wensen iedereen een fijn weekend met (misschien wel) sneeuwplezier!


Namens het team van An Noer